Kitaplar > Kuruluş Osman Gazi

Kuruluş Osman Gazi

Karacahisar ve Osmanlı'nın Temelleri

Yayın : Karakum Yayınevi - 18.02.2019
Sayfa : 136
Editör : Çağhan Sarı & Orhan Köksal
Yayına Hazırlayan : Haydar Barış Aybakır
Son Okuma : Emine Asuhan Aksakal
Kapak Tasarım : Hilal Arslan
Mizanpaj : Alper Şenadam
ISBN : 978-605-2290-22-4
Satın Al :

Erken dönem Osmanlı kaynaklarında, Osmanlı Beyliği’ni ortaya çıkaran şartlar ve XIII. yüzyılın ikinci yarısındaki gelişmeler hakkında nitelikli bir bilgi yoktur. Oysa Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun iyi anlaşılabilmesi, XIII. yüzyılda özellikle de bu yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’nun görünüşünün iyi belirlenmesine bağlıdır.

Bu titiz ve özgün çalışma, Osman Gazi devrindeki ve dolayısıyla Osmanlı’nın kuruluşundaki şu sorulara cevap vermesiyle Türk tarih yazımı açısından oldukça kritik bir öneme sahiptir.

Osman Gazi’nin genişleme stratejisi hangi temellere oturmaktadır?

Hangi esaslardan hareket etmektedir?

Osman Gazi elindeki kaynakları nasıl kullanmıştır?

Elindeki kaynakları gelişen ihtiyaçlara göre nasıl geliştirmiştir?

Osman Gazi’nin siyasi hedefleri neler olmuştur?

Bu hedeflere ulaşmak için nasıl bir strateji izlemiştir?

Kuruluşun tarihi üzerine tartışmalar nasıl değerlendirilmelidir?

Kuruluş Osman Gazi: Karacahisar ve Osmanlı’nın Temelleri, Osman Gazi’nin stratejisini yeniden yorumluyor. Çalışma, 2016 yılında kaybettiğimiz Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna yönelik 2009 yılında ortaya koyduğu Yalova 1302 tezini de ele alıyor. Söz konusu tezin ortaya konduğu Osmanlı’nın Kuruluşu 1302 Sempozyumu’nun Bilim Kurulu üyesi Cezmi Karasu, kuruluş tarihi tartışmalarına önemli bir katkı sunuyor. Ayrıca kitapta Bafeus Savaşı mercek altına alınıyor.