Kitaplar > Kahramanın Sinemadaki Yolculuğu

Kahramanın Sinemadaki Yolculuğu

1980 Sonrası Türk Sinemasında Geleneksel Anlatı Kahramanları

Yazar : Nejla Kayalı Orta 
Yayın : Karakum Yayınevi - 15.03.2019
Sayfa : 256
Editör : Ömer Ünal
Yayına Hazırlayan : Haydar Barış Aybakır
Son Okuma : Sefa Demirkaya
Kapak Tasarım : Uygar Özdemir
Mizanpaj : Alper Şenadam
ISBN : 978-605-2290-24-8

Mitten beslenen kahramanlar önce anlatı geleneğine sonra yazılı kültüre, günümüzde ise görsel ve dijital platforma taşınmıştır. Anlatılara ve kahramanlarına yüklenen anlamlar ise insanlığın ortak hafızası sayesinde günümüze değin gelebilmiştir. Aynı kültür evrenine gönderme yapan anlatılar ve görseller, tarihsel süreklilik içerisinde kahraman algısındaki dönüşümleri de açığa çıkarmaktadır.

 

Modern mitoloji olarak adlandırılan sinema filmleri sayesinde günlük hayatın gerçeklikleri antropolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel açıdan daha net bir şekilde anlamlandırılabiliyor.

 

Geleneksel kahraman, antikahraman, süperkahraman gibi farklı özellikler taşısa da kahraman imgesinin geleneksel öykü yapısında tek bir kişiye dönüştüğünü görmek mümkün. Söz konusu kahraman; aynadaki suretimiz, karanlıktaki rüyalarımız ya da varlığına muhtaç olduğumuz bir kurtarıcı olabilir mi?  Masallar, destanlar, efsaneler ve en nihayetinde sinemada yer alan kahramanlar aslında aynı ve tek bir kişinin farklı görüntüleri midir? İlkellerden günümüze değin insanın belleğindeki kahraman algısının ortak özellikleri nelerdir?  Tüm bu soruların ayrıntılı bir şekilde incelendiği kitapta 1980 sonrası Türk sinemasında kahraman üretme ve tüketme biçimlerinin Türk sinemasındaki yansımalarını çözümlemek için Joseph Campbell’in Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, Vogler, Indick, Miller, Voytilla isimlerinin izdüşümlerini görüyoruz. “Ayrılma-erginleme-dönüş” aşamaları doğrultusunda sinema metinlerinde kahramanın çıktığı amansız ve bir o kadar da karanlık dehlizlerdeki yolcuğuna kapı aralamak adına okurun tüm bilgi zırhlarını kuşanması ve kitabın sayfalarında bu şekilde dolaşması önerilir.   Anlatı geleneğinin sinemadaki yansımalarının metinlerarasılık ve medyalararasılık yöntemleriyle inceleyen çalışma okuyucusuna çok farklı bir bakış açısı sunuyor.  

 

Türk mitolojisinin, efsanelerin, masalların ve destanların ışığında 1980 sonrası Türk sinemasındaki kahramanın yolculuğu ve dönüşümünün izini süren bu kitap, gerek sinema gerek halk bilim alanlarına ilgisi olanlar için de adeta bir başyapıt.