Kitaplar > Bozkır Orduları

Bozkır Orduları

Savaş ve Kuşatma Stratejileri

Yayın : Karakum - 09.04.2018
Sayfa : 144
Editör :
Yayına Hazırlayan : Haydar Barış Aybakır
Son Okuma : Sefa Demirkaya
Kapak Tasarım : Hilal Arslan
Mizanpaj : Alper Şenadam
ISBN : 978-605-2290-10-1
Satın Al :

SAVAŞ ONLARIN TÖRESİDİR: BOZKIR ORDULARI...

"Bozkır insanı savaşın içinde doğmuştur."


İç Asya bozkırlarını da kapsayan Avrasya, tarihin her döneminde farklı dilden, dinden ve milletten insanı barındırmış ve bu insanların mücadelelerine şahitlik etmiştir. Bu büyük bölge aynı zamanda farklı kültürlerin, dinlerin, sosyal, ekonomik ve askeri yapıların ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. Avrasya’nın bu yapısının yanında, coğrafyanın sebep olduğu zorlu hayat koşullarının da etkisiyle bozkırlılar kendilerini zorlu bir hayatta kalma serüvenin içinde buldular. Bozkır kavimleri kimi zaman bu bölgenin büyük bir çoğunluğunda devletlerini kurmuş, kimi zaman belli yerlerinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bugün dünyanın merkezi olarak nitelendirilen bu topraklarda devlet kurmak kuşkusuz ki sağlam bir askeri teşkilatla mümkün olmuştur.


Meydan savaşlarında birbirinden farklı savaş stratejisine sahip olan bozkırlılar konu kale, şehir ve kasabaları kuşatmaya geldiğinde nasıl bir yol izliyordu?

Kuşatmalara ne kadar aşinaydılar?

Meydan savaşlarında kullandıkları savaş taktiklerini kale kuşatmalarına ne kadar bütünleştirebildiler ya da bütünleştirebildiler mi?

Uzaktan savaşmayı her zaman seven bozkır orduları iş yakın savaşa yani kuşatmaya geldiğinde ne kadar başarılı olabildiler ve taktiklerinde ne gibi değişiklikler oldu?


İbrahim Doğukan Dokur, "Bozkır Orduları: Savaş ve Kuşatma Stratejileri" adlı kitabında bunun gibi birçok tarihi sorunun cevaplarını arıyor. Bozkır ordularının savaş taktiklerinin hangi temellere dayandığından bahsederken aynı zamanda kuşatmalarda ne gibi stratejilerin izlendiğini ana kaynaklara dayanarak ve kritik örnekler vererek anlatıyor.